موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ قسمت 01

دانلود پادکست قسمت 01

اثری از: پادکست هیچ
نویسنده: حسین نراقی

ملتی که تاریخ گذشته‌اش را نمی‌خواند و نمی‌داند، همه چیز را باید خودش تجربه کند. آیا فرصت این کار را دارد؟ آیا عمرش به این تجربه‌ها کفاف می‌دهد؟ ببینید آمریکایی دویست و چند ساله وقتی از تاریخش صحبت می‌کند، با چه احترام و وقاری از آن سخن می‌گوید، ببینید در مدارس عالی‌شان درس تاریخ از چه وزنی برخوردار است، و همچنین مدارس اروپایی ...

قسمت 01

قسمت 01

۱۴:۰۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
ناشر :سایر
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...