موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ خیالت

امشو هنی دلم تنگه افتاییه و ویرم
کاشکی می بیایی تا که دسیاته بیرم
چشم موفته و هرجا هه تو میایی و یادم
لوخنَ یا قشنگت بکه یه گری شادم
دس،مورم و قلم تا ره بکم سیت کلامی
هرچی که مه بوم سیت فقط موه سلامی
ورمیسَ طوفون درد میپیچه د سخونم
د دیریت ها میناله ای دل ناتونم
په تا پت بی کسیام بی تو میان و ویرم
چی صید و دام صیاد یه عمر که مه گیرم
امشو هنی خیالت ره کو ولام گلاره
عطر نفسیاته به و باد سیم بیاره

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...