موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ دستگاه ماهور - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

دانلود آلبوم دستگاه ماهور - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)

اثری از: 

علی کاظمی

نوازنده: علی کاظمی

آلبوم «دستگاه ماهور - مجلس افروز (ردیف میرزاعبدالله)» اثری از علی کاظمی است.
این آلبوم به صورت تصویری منتشر شده و شامل 27 عدد فایل تصویری است.

درآمد
۱۷.۲۹ مگابایتHD ۱۷.۲۹ مگابایتSD
کرشمه
۱۷.۰۱ مگابایتHD ۱۷.۰۱ مگابایتSD
آواز
۳۷.۹۴ مگابایتHD ۳۷.۹۴ مگابایتSD
مقدمه ی داد
۱۵.۵۹ مگابایتHD ۱۵.۵۹ مگابایتSD
داد و مجلس افروز
۵۵.۹۸ مگابایتHD ۵۵.۹۸ مگابایتSD
خسروانی
۲۷.۳۸ مگابایتHD ۲۷.۳۸ مگابایتSD
دلکش
۹۰.۰۹ مگابایتHD ۹۰.۰۹ مگابایتSD
خاوران
۲۷.۳۶ مگابایتHD ۲۷.۳۶ مگابایتSD
طرب انگیز
۲۵.۳۷ مگابایتHD ۲۵.۳۷ مگابایتSD
نیشابورک
۴۱.۹۹ مگابایتHD ۴۱.۹۹ مگابایتSD
نصیرخوانی (طوسی)
۳۵.۳۵ مگابایتHD ۳۵.۳۵ مگابایتSD
چهارپاره (مرداخانی)
۱۳.۵۷ مگابایتHD ۱۳.۵۷ مگابایتSD
فیلی و ماهور صغیر
۴۸.۱۵ مگابایتHD ۴۸.۱۵ مگابایتSD
آذربایجانی
۲۷.۷۴ مگابایتHD ۲۷.۷۴ مگابایتSD
حصار و زیر افکند
۵۲.۴۸ مگابایتHD ۵۲.۴۸ مگابایتSD
نیریز
۳۰.۲۱ مگابایتHD ۳۰.۲۱ مگابایتSD
شکسته
۵۰.۶۳ مگابایتHD ۵۰.۶۳ مگابایتSD
عراق
۱۹.۵ مگابایتHD ۱۹.۵ مگابایتSD
نهیب
۲۳.۳۱ مگابایتHD ۲۳.۳۱ مگابایتSD
محیر و آشور آوند
۲۱.۴۲ مگابایتHD ۲۱.۴۲ مگابایتSD
اصفهانک و حزین
۱۷.۶۵ مگابایتHD ۱۷.۶۵ مگابایتSD
کرشمه ۲
۱۰.۹۷ مگابایتHD ۱۰.۹۷ مگابایتSD
زنگوله
۱۵.۷۵ مگابایتHD ۱۵.۷۵ مگابایتSD
راک هندی
۴۷.۹۷ مگابایتHD ۴۷.۹۷ مگابایتSD
راک کشمیر
۱۵.۹۳ مگابایتHD ۱۵.۹۳ مگابایتSD
راک عبدالله
۳۲.۴۱ مگابایتHD ۳۲.۴۱ مگابایتSD
کرشمه و صفیر راک
۲۸.۲۲ مگابایتHD ۲۸.۲۲ مگابایتSD
مجموعه تصاویر آلبوم
ناشر :علی کاظمیکد کتابخانه ملی:  و۳۱۹۳۷
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...