موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ خسروانی (ردیف دوره عالی استاد علی اکبر خان شهنازی - بیات ترک)

دانلود آلبوم خسروانی (ردیف دوره عالی استاد علی اکبر خان شهنازی - بیات ترک)

اثری از: 

علی کاظمی

آلبوم «خسروانی (ردیف دوره عالی استاد علی اکبر خان شهنازی - بیات ترک)» اثری از علی کاظمی است.

این آلبوم در سبک کلاسیک ایرانی و شامل ۲۵ عدد قطعه موسیقی می باشد.

پیش درآمد
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
برداشت اول
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
چهارمضراب
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
برداشت
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
درآمد اول
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
درآمد دوم
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
درآمد سوم
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
درآمد چهارم و پنجم
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
درآمد ششم و هفتم
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
فیلی
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
کرشمه فیلی
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
دلکش
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
کرشمه دلکش
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
چهارمضراب دلکش
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
ادامه دلکش
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
چهارمضراب ابوعطا
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
فرود ابوعطا
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
گوشه افشاری
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
چهارمضراب افشاری
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
رهاب و فرود به ترک
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
مثنوی
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
ضربی
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
گریلی
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
فرود
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
رنگ
۴.۱۳ مگابایتHD ۴.۱۳ مگابایتSD
مجموعه تصاویر آلبوم
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...